Zakelijk

Een sessie duurt één uur en bedraagt €75,-                     Een intake-gesprek duurt ruim een uur en bedraagt €75,- Een observatie op school bedraagt €70,-                         Een advies- of opvoedingsgesprek bedraagt  €75,-

U krijgt eens per maand een factuur die door u zelf voldaan dient te worden.

De kosten voor Rots en Watertraining voor scholen en groepen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden

U heeft als ouder een intake- en een eindgesprek.
Afhankelijk van de vraag en de duur van de begeleiding is er ook een gesprek na vijf sessies.

Voor jongeren kan het intakegesprek mét of zonder ouders zijn. Dat hangt af van wat de jongere zelf wil.

In de oudergesprekken bespreek ik met u het verloop van de coaching/therapie. Voor het inbrengen van inhoudelijke informatie vanuit de therapie overleg ik eerst met het kind.

De cliënt is het kind of de jongere. Ik stel de belangen van het kind/jongere centraal en werk volgens de rechten van het kind.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de VIT en de RBCZ. Daardoor zijn er verzekeraars die  Integratieve therapie deels of geheel vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.

U kunt dit navragen bij uw zorgverzekering. Het gaat om de code: 24504 overige sociale therapie. 

Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken van de belasting.
Tenslotte is het in sommige gevallen mogelijk de therapie te bekostigen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Codes

  • VIT 746.21.A. ; RBCZ 180004R
  • AGB-code Vismaya: I.M.Bakker 90104464
  • AGB-code praktijk: 90063755
  • KvK: 56031025
  • btw-id NL001312115B12

footer-rbcz-r

Klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat graag het liefst van u zelf. Dan hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact op nemen met de beroepsvereniging VvvK (www.vvvk.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschillen instantie en dat is de SCAG (www.scag.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en val ik onder hun tuchtrecht.
Licentienummer 180004R