Rots en Water

Ik ben een Advanced Rots & Watertrainer.

De kracht van de lichaamsoefeningen leidt tot bewustzijn bij ieder kind over zijn of haar kwaliteiten in relatie tot zichzelf en de ander. Het is mooi om te zien hoe het kinderen dichter bij zichzelf brengt en hoe het kind vanuit die basis in contact treedt met de ander. Het kind leert eigen keuzes te maken van binnen uit. Het leert zich verbinden met de ander met behoud van eigen kracht.

Rots en Water is ook behulpzaam bij rouw en verlies verwerking.

Naast de groepslessen op scholen geef ik kinderen individuele begeleiding. Soms werken we met het hele gezin. Daarnaast is er een aparte training voor vrouwen.

Kijk bij vrouwen, om te zien wat daar gebeurt.

Voor meer informatie over Rots en Water kijk op:

http://www.rotsenwater.nl