Werkwijze

Het kind centraal

Ieder mens is uniek. Daarom wordt de begeleiding aangepast aan de specifieke behoeften van het kind. Wat heeft het kind op dit moment nodig?

Een integratief therapeut kijkt naar het totale kind. Het gedrag, het denken, familiesysteem, emotie en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Niet de methode staat centraal, maar het kind als totaalpersoon. De begeleiding richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties in het gezin en de relaties met de buitenwereld zoals school, vrienden en vriendinnen.

Aanpak

Oplossingsgerichte behandeling

Ik ga uit van een kortdurende oplossingsgerichte behandelperiode. Over het algemeen varieert het aantal sessies tussen de 5 á 15 keer, afhankelijk van de problematiek en van wat het kind zelf aangeeft.

Een belangrijke drijfveer is om het kind het roer (weer) in handen te geven. Vat op zichzelf en zijn of haar situatie te krijgen. Om zo een passende koers te gaan varen.